N-o spun eu, ci „unul” din neamul nostru…Constantin Negruzzi:
„Nestatornicie este o ades schimbări a socotinții, iar nestatornicul îi așé: lasă celi mai buni socotinți mai mult pentru nătângime decât pentru o dreaptâ giudecată și, după cum el esti foarte nerăbdători ca să socoteascâ cu înțălepciuni faptile sale, așa vre să-ș urmezi și să-ș facă toate lucrurile după fantasie și plăcerea lui; nici o dreptate sau înțălepciuni nu poate pune hotar patimilor sale, fiindcă este înfierbântat și iute cătrâ dânsâle…”
http://ro.wikisource.org/wiki/Moraliceşti_haractiruri#CAPITOLUL_.C3.8ENT.C3.82I_-_PENTRU_NESTATORNICIE

Zi de Zi” ni se întâmplă să „adăstam” la „‘schimbari a socotinţii”, dar „noapte de noapte” ne rugăm să nu se întâmple…

Ce-i determină pe unii să-şi părăsească „familia” şi „…să-ș urmezi și să-ș facă toate lucrurile după fantasie și plăcerea lui„, adică să curvăsărească la porţile „dorului”, doar-doar or primi şi ei „stima şi mândria” celor „mulţi, da’ proşti”, numai Michiduţă o ştie…Michiduţă ăsta de suflă-n floarea de noroc…

Măi…dragilor…Vania, Adela, Teo, Luna, ‘mnealui, Paporniţa şi… Nea Costache, voi ce mai faceţi?!?

Multumesc pentru vizita:↓